Home » Spaarnieuws » De Nederlandse economie stijgt snel en krachtig

De Nederlandse economie stijgt snel en krachtig

economische groeiDe Nederlandse economie gaat in januari 2017 van start met een sterk groeiende economie.
De opgaande lijn van de afgelopen jaren wordt hiermee vastgehouden.
De grootste groei wordt veroorzaakt door de binnenlandse bestedingen.
Zou de lage spaarrente er dan toch aan bijdragen dat mensen meer geld uitgeven, dan dat ze hun spaargeld laten staan op de bank?

Het consumentenniveau ligt, in tegenstelling tot het spaarrente niveau, op een historisch hoog niveau. Bedrijven doen het goed en hebben goede vooruitzichten op groei.
Het binnenlands product zal in 2017 op 2,3% uitkomen en de verwachting voor 2018 is 1,7%.

Arbeidsmarkt

Ook met de arbeidsmarkt gaat het goed en zet de stijgende lijn van groei zich voort. De werkloosheid is in 2016 opvallend gedaald. En de verwachtingen voor dit jaar zijn ook zeer positief.

De te verwachten inflatie van dit jaar is 1,4% tegenover 1,3% in 2018.
Ook zullen dit jaar evenwichtige overheidsfinanciën volgen.
Kortom zeer positieve klanken uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB) die gisteren zijn gepubliceerd.

Groei en overheidsfinanciën

De opgaande lijn van de Nederlandse economie houdt voorlopig stand en is de dubbele dip tussen de jaren 2008 en 2014 inmiddels ruim overstegen.
Gevolg van dit groeiherstel is dat het reële bruto binnenlands product (bbp) in 2018 7% hoger zal zijn dan het pre-crisis niveau.
Deze flinke groei komt tot stand en wordt aangedreven door investeringen van bedrijven, in woningen en door de consumptie van huishoudens.
De consumptie kent momenteel een groei van 1,5 tot 2% per jaar. Dit komt door het herstellende consumentenvertrouwen en de herstellende huizenprijzen.

Gaan we nog in 2016 uit van een begrotingstekort van 0,2% bbp in 2018 kunnen we een begrotingsoverschot van 0,2% bbp verwachten.
De verhoging van het bbp komt vooral voort uit de inkomstenbelasting van hogere inkomens, btw en vennootschapsbelasting.

Ook de overheidsschuld laat een mooie lijn zien, geen opwaartse maar een neerwaartse lijn. In 2018 verwachten we een bbp van 56,5% ten opzichte van 61,9% bbp in 2016. Met deze sterke daling, komen we zelfs onder de Europese schuldennorm van 60%!

Arbeidsmarkt

Het economische groeiherstel zorgt uiteraard ook voor werkgelegenheid en dat komt ten goede van de arbeidsmarkt. De werkloosheid nam in 2016 met 6% af.  In 2018 verwachten we een daling van 5,3%. Omgerekend zou dit gaan om 472 duizend mensen.
De snelle daling van de werkloosheid zie je vooral terug in onder andere de langdurig werklozen en ook onder ouderen.
Hadden we in 2013 per vacature nog 7 werkzoekenden, inmiddels is dit aantal gedaald naar 3 werklozen per vacature.
Deze ontwikkelingen tezamen zorgen ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt langzaam oploopt.
Deze gezonde spanning zorgt weer voor gunstige omstandigheden voor mensen die nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Hierdoor verwachten we in 2017 en 2018 een verdere daling van de werkloosheid tenminste.

Woningmarkt trekt aan

Ook de opleving van de woningmarkt lijkt door te zetten.
In 2013 was een kleine opleving merkbaar in de woningmarkt, de verwachting was dat deze groei zich zou stabiliseren. Maar niets bleek minder waar. Deze groei zet krachtig door. De huizenprijzen zijn sinds 2013 zelfs gemiddeld met 5% per jaar gestegen.
De experts zijn nu optimistischer met hun voorspellingen; de verwachting is dat de huizenprijzen in 2017 en 2018 nog verder stijgen met hetzelfde gemiddelde van 5% per jaar.

Spaarrente

Ondanks de groei van de huizenmarkt en de aantrekkende economie, stijgt naar verwachting de spaarrente in Nederland voorlopig nog niet.
Opvallend is wel dat spaarrentes van banken met een hoge kredietwaardigheid gemiddeld een nog lagere rentevergoeding geven dan kleinere banken.
Gedacht wordt dat consumenten meer vertrouwen hebben in de grote banken en verwachten dat bij het omvallen van deze banken de overheid wel in zal grijpen. Hierdoor zitten deze banken dus niet verlegen om (spaar)geld.
Hier lijkt dus een verband te bestaan tussen geen behoefte aan (spaar)geld bij grote banken  (lage rente) en wel behoefte aan (spaar)geld voor kleine banken (oftewel met een lagere kredietwaardigheid) hogere spaarrente.

De rentevergoeding die consumenten ontvangen is immers het spel tussen de behoefte aan geld van banken, versus een overschot aan geld. Als de behoefte groter wordt, stijgt de rente, wordt deze lager, dan daalt de rente.

Wil je ook op de hoogte zijn van de meest actuele spaarrentes van banken in Nederland?
Kijk en vergelijk deze dan op www.spaarrekening-vergelijk.nl

 

Bron: Persbericht DNB