Home » Spaarnieuws » Is je spaarhypotheek wel veilig?

Is je spaarhypotheek wel veilig?

money-168025_960_720Spaarrentes van spaarhypotheken worden niet vergeleken op spaarrekening-vergelijk.nl. Wel vergelijken wij bankspaarproducten welke je kan inzetten ter aflossing van je hypotheek.
Daarom willen we toch een artikel wijden aan een spaarproduct gekoppeld aan je hypotheek.

Spaarhypotheek

Veel huizenbezitters uit de jaren tachtig tot en met eind 2012 hebben hun mooie woning gekocht met behulp van een ‘spaarhypotheek’.
Veel mensen dachten op deze manier aan het eind van hun looptijd de hypotheek af te kunnen lossen met de bij de aflossingsvrije hypotheek horende ‘spaarpolis’.  Deze spaarpolis is echter niets anders dan een beleggingspolis.

De meeste van deze spaarpolissen werden afgesloten bij verzekeraars. Wist u trouwens dat de verzekeraars de spaarhypotheek hebben  ‘uitgevonden’?
In de jaren tachtig ontdekte men dat klanten met deze vorm van sparen maximaal konden profiteren van de hypotheekrenteaftrek.
Dit werd de start van verzekeraars met het aanbieden van een aflossingsvrije hypotheek, met daaraan gekoppeld een verzekeringsproduct. De zogeheten spaarpolis.
In dit verzekeringsproduct kon men onbelast kapitaal opbouwen, om aan het einde van de looptijd de hypotheek te kunnen aflossen.

Spaargeld veilig?

De term spaarhypotheek wekt de suggestie op dat er binnen deze hypotheek gespaard wordt. Maar dat is nu juist wat er in de bovengenoemde constructie niet gebeurde.
Omdat de verzekeraars met hun klanten overeenkwamen dat bij het einde van de looptijd een vooraf afgesproken bedrag werd behaald, dus het belegginsrisico voor hun rekening namen, voelde dat voor de huizenbezitters als veilig.
Maar met de huidige financiële situatie van verzekeraars in ons land, is het helemaal niet zeker of de verzekeraar het einde van de looptijd van de spaarpolis haalt. De sector staat door de lage rente zwaar immers zwaar onder druk.

In het meest slechtste scenario kunnen verzekeraars in Nederland dus omvallen. En omdat verzekeraars niet onder het depositogarantiestelsel vallen, zult u uw opgebouwde kapitaal voor de aflossing van uw hypotheek als sneeuw voor de zon zien verdwijnen…
En dan is het eens zo als veilig bestempelde product ineens niet meer zo veilig gebleken.

En wat als u of u partner voor einde van de looptijd van uw spaarproduct overlijdt?
Heeft u er in die tijd voor gekozen om een overlijdensrisico product af te sluiten? Of keert de verzekeraar geen enkel bedrag uit bij overlijden?

Banken

Overigens kunnen we mensen met een spaarhypotheek bij een bank direct geruststellen. Deze spaartegoeden zijn (meestal) wel gedekt door het depositogarantiestelsel.
Bij het omvallen van banken zijn de spaartegoeden tot en met een bedrag van €100.000,- in principe veiliggesteld. En dit is dus ook van toepassing op mensen met een hypotheek gerelateerd aan een bankspaarproduct.
De bank moet uiteraard wel van Nederlandse oorsprong zijn.

Wat nu?

Het geschetste scenario is een doemscenario. In de praktijk zullen verzekeraars in Nederland niet snel over de kop gaan.
Toch is het verstandig om na te gaan denken over het eventueel oversluiten van de huidige hypotheekvorm. Want voor het gros van deze huizenbezitters lopen de komende jaren de rentevaste periodes af.

Of men wil in een andere levensfase toch voor meer zekerheid kiezen.
Het oversluiten naar een meer veilige manier van aflossen op je hypotheek in de vorm van een annuïteiten hypotheek of banksparen, kan dan meer zekerheid opleveren voor het behalen van een eindkapitaal. Echter betaal je ook meer voor deze zekerheid.

En een spaarhypotheek die al langer loopt en nog een hoge vaste rente heeft, kan nog erg gunstig zijn. Omdat je al kapitaal hebt opgebouwd, rendeert het spaardeel netto terwijl de hypotheekrente bruto is. Op berekenhet.nl kunt je alvast uitrekenen wat het oversluiten van je hypotheek aan kosten of boetes met zich meebrengt. Of wat een andere vorm van aflossen betekent voor je bruto en netto maandlasten.

Ter overdenking; overstappen of oversluiten van een hypotheek brengt kosten met zich mee. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van het spaarproduct zitten er wellicht boetes aan verbonden welke misschien niet tegen een te behalen voordeel opwegen.

Laat je dus goed informeren door een financieel planner en zie dit als investering in je financiële toekomst.

 

Bron: Telegraaf.nl