Home » Informatie » Spaarvorm

Spaarvorm

In Nederland hebben we zeer veel verschillende spaarvormen. Dit maakt het voor de klant, de consument, lastig om een keuze te maken.
Want welk product heeft welke voorwaarden?
Om een juiste keuze te kunnen maken op basis van de feiten en kenmerken van een spaarrekening, is de site spaarrekening-vergelijk.nl tot stand gekomen.
Graag lichten wij een aantal spaarvormen toe om voor u duidelijkheid te scheppen over de verschillende vormen.

(Internet) Spaarrekeningen

De spaarrekening welke in Nederland waarschijnlijk het meest bekend is, is de (internet) spaarrekening. Een kenmerk van deze spaarvorm is de variabele rente. Variabele rente houdt in dat de bank of financiële instelling de spaarrente op ieder moment mag wijzigen. Ten gunste of ongunste van de klant/ consument.
Nog een belangrijk kenmerk van (internet) spaarrekeningen is dat het spaartegoed vrij opneembaar is.

(Internet)spaarrekeningen zijn dus ideaal als u altijd de beschikking over uw spaartegoed wilt hebben en dus worden deze vaak afgesloten voor het doen van onverwachte uitgaven.

Deposito’s

Kunt u uw spaartegoed voor langere tijd missen en wilt u een hogere rente ontvangen dan op een (internet) spaarrekening, dan is wellicht een deposito spaarrekening iets voor u.
Een deposito rekening is een spaarvorm waarbij u een vaste rentevergoeding ontvangt over een vooraf vastgesteld termijn. Bijvoorbeeld; u zet uw spaartegoed voor 5 jaar vast tegen een vaste rentevergoeding van 1,20 %. De bank/ financiële instelling mag dan binnen de afgesproken termijn de rente niet wijzigen. Een ander kenmerk is dat de rente vaak hoger is dan op een (internet) spaarrekening en hoe langer het geld vaststaat, hoe hoger de rentevergoeding.

De consument mag ook tussentijds het spaartegoed niet opnemen. Soms zijn er omstandigheden waarbij het deposito kan worden opengebroken, zoals het verlies van een baan, overlijden of de aanschaf van een nieuw huis. Deze voorwaarden verschillen tussen de verschillende aanbieders. Lees daarom altijd de financiële bijsluiter van een product.

Een ander kenmerk van een deposito is dat er vaak een minimale inleg wordt gevraagd. Bijvoorbeeld €500,-. Ook is er vaak een maximaal rentegevend spaarbedrag ingesteld, bijvoorbeeld over tegoeden boven een spaartegoed van €100.000,- ontvangt u geen of een aangepaste rente.

Spaarplan rekening

Een spaarplan rekening is een spaarrekening waarbij aan het einde van de afgesproken tijd (looptijd) in een keer het gespaarde bedrag (wat van te voren is vastgesteld) wordt uitgekeerd. De maandelijkse inleg bestaat uit een premie en is meestal een vast bedrag per maand gedurende de looptijd.
De premie bestaat uit een spaarbedrag en uit beheerskosten. Tevens betaalt u premie voor de overlijdensrisicoverzekering.
Zilvervloot (kinder)rekening

Deze vorm van sparen was tot de jaren 90 populair. Spaarders ontvingen naast de rente een bonus of premie over het gespaarde bedrag. Sinds 2012 kunnen er weer zilvervloot spaarrekeningen worden geopend.
Kenmerken voor de Zilvervloot rekening is dat deze voor de 16e verjaardag van het kind moet worden geopend. Per jaar mag er een bedrag van maximaal €600,- worden ingelegd en ontvangt men een variabele rente over het spaartegoed.
Als het kind 18 jaar wordt, ontvangt hij of zij een bonus van maximaal 10% over het spaartegoed wat dan op de rekening staat.
Tussentijds opnemen is mogelijk en tevens kosteloos. Het opheffen van de rekening voor het kind zijn of haar 18e verjaardag is ook mogelijk, wel vervalt dan de bonus.

Kinderspaarrekening

Anders dan de Zilvervloot spaarrekening is een kinderspaarrekening het best te vergelijken met een (internet)spaarrekening voor volwassenen. De Kinderspaarrekeningen hebben allen aan variabele rente, welke door de bank of financiële instelling op ieder gewenst moment kan worden aangepast. Het opnemen en storten van de spaartegoeden is kosteloos en op ieder moment mogelijk.

Voordeel bij het afsluiten van een kinderrekening is dat het kind bij het openen vaak een welkomstgeschenk ontvangt en bij sommige aanbieders ook op zijn of haar verjaardag een klein presentje ontvangen.

Beleggers spaarrekening

Beleggersspaarrekeningen maken het mogelijk om op 1 rekening zowel te sparen als te beleggen. Voor het spaartegoed geldt een variabele rente en opnemen en inleggen van spaartegoed is meestal kosteloos.

Zakelijke spaarrekening

Bedrijven in Nederland met een(tijdelijk) overtallig werkkapitaal kunnen een zakelijke spaarrekening openen. Op zakelijke spaarrekeningen kan dit overtallig werkkapitaal op een rekening gezet worden met een variabele rentevergoeding. Heeft men het overschot niet direct nodig, dan kan men ook een zakelijke bedrijfsdeposito spaarrekening openen. Ook voor de vorm van deposito geldt, dat men een vaste rentevergoeding ontvangt, tegen een vooraf vastgestelde periode. Het werkkapitaal/ zakelijk spaartegoed is dan uiteraard niet vrij opneembaar.

Banksparen

Kort samengevat is banksparen een vorm van sparen op een geblokkeerde spaarrekening. Deze manier van sparen kan fiscaal voordeel opleveren. Op een geblokkeerde bankrekening kan men sparen voor het aflossen van een hypotheekschuld (let op vanaf januari 2013 zijn er nieuwe regels, kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie) of voor het pensioen.

Met banksparen kunt u belastingvriendelijk sparen voor een aanvulling op het pensioen bij een pensioentekort. Door het storten van geld op een geblokkeerde bank- (of beleggings-) rekening bouwt men een lijfrentekapitaal op.
Men kan voor twee manieren van banksparen kiezen. Men koopt met het lijfrente kapitaal een voor een bepaalde periode het recht op uitkering bij een verzekeraar of men laat het kapitaal in termijnen uitkeren door de bank of financiële (beleggings) aanbieder.

Als voorwaarde om te kunnen banksparen voor het pensioen, moet er een aantoonbaar pensioentekort zijn. Dan pas is het mogelijk om belastingvrij vermogen op te bouwen als aanvulling op het pensioen. Op de site van de belastingdienst kan men bepalen hoeveel geld er belastingvrij eenmalig of jaarlijks kan worden ingelegd. Dit rekent men uit aan de hand van de jaarruimte en reserveringsruimte over maximaal 7 jaar.

Banksparen kent een opbouwfase en een uitkeringsfase. In de opbouwfase kiest men voor een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige inleg.  Kiest men voor een eenmalige inleg, dan spreken we over een koopsom. Over het spaartegoed ontvangt men net als bij een deposito een vaste spaarrente.

Een spaarvorm is een product welke een bank of financiële aanbieder aan de klant aanbiedt onder bepaalde voorwaarden. Spaarvormen verschillen dus onderling door eigen voorwaarden, zoals minimuminleg, vaste of variabele rente, maximaal spaarbedrag, etc. etc.

Bij een pensioentekort of ook wel een pensioengat genoemd, mag de ingelegde premie of de koopsom worden afgetrokken van de belasting. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de Belastingdienst.