Home » Informatie » Maximaal rentegevend saldo

Maximaal rentegevend saldo

Het komt voor dat banken en financiële instellingen een limiet stellen aan het rentedragend saldo van de spaarrekening.

Het maximal rentegevend saldo is het spaarbedrag waar de bank rente over geeft.
Komt het spaartegoed over dit bedrag heen, dan keert de bank over dit overschot geen rentevergoeding uit.
Of ze hanteren een lagere rente.

Een spaarlimiet houdt dus niet in dat er een maximum is verbonden aan het spaartegoed, maar dat over het overschot van het spaarbedrag geen spaarrente wordt uitgekeerd.
Bijvoorbeeld: het maximaal rentegevend saldo is €100.000,- en het spaartegoed is €110.000,- dan ontvangt men geen rente over €10.000,-.

Het maximale spaarbedrag verschilt per bank en per product. De maxima aan spaartegoeden variëren bijvoorbeeld tussen de €100.000,- tot bijvoorbeeld €5.000.000,-.

Bij kinderspaarrekeningen worden vaak wel limieten vastgesteld aan het spaarsaldo.