Home » Informatie » Kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid

Met kredietwaardigheid wordt bedoeld de mate waarin een bank aan haar verplichtingen kan voldoen. Onafhankelijke rating partijen bepalen de kredietwaardigheid van een bank.

Om er zeker van te zijn dat uw geld veilig is bij een bank, kunt u de kredietwaardigheid van banken controleren.
De kredietwaardigheid van een bank is van belang om in te kunnen schatten of een bank stabiel genoeg is om in economisch slechtere tijden niet om te vallen. En of de banken in deze tijden aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen. Dus of uw (spaar)geld wel veilig genoeg in handen van de bank is.

De kredietwaardigheid van banken wordt bepaald door onafhankelijke partijen zoals Standard & Poor’s , Fitch en Moody’s.
Dit zijn bedrijven die geen enkele link of belangenverstrengeling met banken hebben.
De ratings van deze partijen kunnen onderling verschillen, maar hun bevindingen zijn vaak getoetst aan eenzelfde soort codering.

De kredietwaardigheid van een bank is niet alleen interessant voor de consument. Ook collegabanken en beleggers kunnen op basis van de kredietwaardigheid van een bank inschatten of zij hun geld op tijd terugkrijgen.

De kredietwaardigheid van banken worden aangegeven met ratings die lopen van AAA naar C.
De AAA rating is de hoogste, dus banken met een laag risico. Rating C de laagste, dus banken met een hoger risico.

Overigens wil het niet zeggen dat uw geld niet veilig is bij een bank met een C rating.
In Nederland kennen we immers het Depositogarantiestelsel, waarbij de overheid uitbetaling van (spaar)tegoeden tot een bedrag van €100.000,- garandeert bij het eventueel omvallen van de betreffende bank.
Banken vallen alleen onder het Depositogarantiestelsel als zij een bankvergunning hebben bij De Nederlandsche Bank.
Spaarrekening-vergelijk.nl geeft per bank aan of zij onder het Depositogarantiestelsel vallen. Maar u kunt dit ook zelf checken in het Register Depositogarantiestelsel.

Rating codes uitgelegd

CCC, CC, C

Lage tot zeer lage kredietwaardigheid banken.

BBB, BB, B
Gemiddelde kreditwaardigheid waarbij economische gebeurtenissen snel van invloed zijn.

AAA, AA, A

Laag kredietrisico, zeer stabiele banken

Moody’s hanteert andere ratings en werkt met Baa, Ba, B en Caa, Ca, C). Standard & Poor’s kent ook een D rating. Deze rating geeft aan dat de bank uitstel van betaling heeft aangevraagd en dus zijn betalingen niet kan nakomen.