Home » Informatie » Kosten

Kosten

Als men een vrij opneembare spaarrekening opent, dan zitten daar meestal geen kosten aan verbonden. Wat men alleen vaak vergeet is dat er een betaalrekening als tegenrekening moet worden opgegeven. Aan deze tegenrekeningen zitten wel kosten verbonden.
De meeste banken en financiële instellingen vragen alleen om een tegenrekening, zodat men gebruik kan maken van de huidige betaalrekening. Echter er zijn ook banken, vooral de grootbanken, die klanten verplichten om een betaalrekening bij dezelfde bank te openen. Hierdoor ontstaan er onnodig extra kosten.

Bij andere spaarvormen betaalt men vaak kosten voor het openen en aanhouden van de spaarrekening. En ook bij deze spaarvormen wordt gevraagd om een tegenrekening.
Naast openingskosten, kunnen er ook advieskosten, opnamekosten en uitkeringskosten in rekening worden gebracht.
Deze kosten kunnen onderling enorm verschillen. Het is daarom raadzaam om deze kosten met elkaar te vergelijken,

Onder vrij opneembare spaarrekeningen vallen ook de kinder-, zakelijke en duurzame spaarrekeningen. Het aantal te openen spaarrekeningen is onbeperkt.
Vaak is het openen van een depositorekening ook kosteloos, alleen wordt er dan vaak om een minimale inleg gevraagd.