Home » Informatie » Investeert uw geld in

Investeert uw geld in

Bij het kiezen van een bank of spaarrekening zijn er meerdere afwegingen die meespelen bij het maken van uw bankkeuze.
Uiteraard kijkt u als consument naar zaken als rentepercentages en kosten van de (betaal)rekeningen.
Spaarrekening-vergelijk.nl helpt u bij het maken van deze keuze door alle rentepercentages en (verborgen) kosten voor u te verzamelen, waarna u ze onderling met elkaar kunt vergelijken.

Maar een ander zeer belangrijk aandachtspunt bij het maken van uw keuze is waar banken uw geld in investeren en aan welke maatschappelijke zaken zij aandacht besteden.

Wilt u weten of uw bank investeert en/of zich inzet voor mensenrechten, klimaat, duurzaamheid of dierenwelzijn? Of investeert uw bank wellicht (ook) in wapenhandel, vervuilende energie of levert het door investeringen een bijdrage aan het schenden van mensenrechten?
Bij spaarrekening-vergelijk.nl geven wij in steekwoorden aan voor welke doelen of speerpunten de bank zich inzet en in investeert.

Wij van spaarrekening-vergelijk.nl vinden het echter ook zeer belangrijk dat consumenten bewust zijn van de maatschappelijke verantwoording welke banken uitdragen.
Wilt u de diepte in, dan kunt u een website zoals de EerlijkeBankwijzer.nl bezoeken.

De eerlijke bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Dierenbescherming, Mileudefensie en PAX om banken en verzekeraars aan te zetten om hun (financiële)invloed in te zetten om bedrijven en overheden te verduurzamen.
Door het beleid en de investerings- en financieringspraktijken van verzekeraars en banken publiekelijk te vergelijken, hoopt het initiatief om samen met de consument banken en verzekeraars onderling op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te laten concurreren met als (eind)doel meer duurzame investeringen.